လမ္းဆံု အ၀ိုင္းပတ္ျမင္ကြင္းပါ။ အ၀ုိင္းပတ္က တစ္ထြာေလာက္ရွိတာဆုိေတာ႔ ကား မေျပာနဲ႔ ဆုိင္ကယ္ေတြေတာင္ အမ်ားႀကီးအရွိန္ေလွ်ာ့ၿပီးမွ ပတ္လုိ႔ရတယ္။

ဓာတ္ပုံ-Auron Froth

တန္႔ဆည္ၿမိဳ့ လမ္းဆုံအ၀ုိင္းပတ္

http://api.ning.com/files/g3FtnlrpaMlJAgLw8RNw9g8K6NzByDNAor6TZpS1FxTQv6G2t*hqWqN0HcFcKtJK6eVWFaiBnfJi3ylrcpMqmGbt6EXCFO5j/2.gif


တန္႔ဆည္ၿမိဳ့ လမ္းဆုံအ၀ုိင္းပတ္

တန္႔ဆည္သီ၇ိကန္ ႏွင့္ အ.ထ.က ၿဂိဳလ္တု ေၿမပုံ

အေမ့ ေမြးေန႔အမွတ္တရ 


 

ဒီပဲယငး္ၿမိဳ႕ မရကန္ ပရဟိတ ေဂဟာသုိ႔ သြားေရာက္လွဳဒါန္ေသာ တန္႔ဆည္ ေသြးလွဳရွင္မ်ားအသင္း(ပရဟိတ)ႏွင့္
ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ မရကန္ ပရဟိတ ေဂဟာမွ မိဘမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ေလးမ်ားႏွင္ မိဘမဲ႔ကေလးမ်ား ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္
ဘုရားႀကီး      အမွတ္တရ

 

ဒီပဲယငး္ၿမိဳ႕ မရကန္ ပရဟိတ ေဂဟာမွ မိဘမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ေလးမ်ားႏွင္ မိဘမဲ႔ကေလးမ်ား ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ ကရုဏာေသြးလွဴရွင္မ်ားအသင္း (ပရဟိတ) အမွတ္တရ
ကရုဏာေသြးလွဴရွင္မ်ားအသင္း(ပရဟိတ)မွ ေရဦး လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစခန္း သုိ႔ ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းစဥ္

 

Track 01.mp3

သုတေရာင္ၿခည္စာႀကည့္တုိက္

ပုတီးရြာ၊တန္ဆည့္ၿမိဳ႕

Lay Phyu (BOB) 2.mp3

ကရုဏာေသြးလွဴရွင္မ်ား

စာေပေဟာေၿပာပြဲ

အမွတ္တရ

ကရုဏာေသြးလွဴရွင္မ်ား

သဖန္းဆိပ္ဆယ္

အမွတ္တရ

တန္႔ဆည္ အ၀င္ေလးပါ


 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola